Topografische Meting


Omgevingsvergunning

In het kader van een omgevingsvergunning levert de landmeter-expert u de nodige documenten. Op het inplantingsplan wordt de bestaande toestand van het perceel weergegeven alsook de inplanting van aanwezige bebouwing, aanpalende wegeninfrastructuur en de aanzet van gebouwen op de aanpalende percelen. Verder worden een gevelplan, zij-aanzichten van de buren (gabarit), en eventueel een terreinprofiel afgeleverd. 

POSITIEBEPALING

Aan de hand van satellietplaatsbepaling of meer gekend GPS, kunnen tal van zaken rechtstreeks in het coördinatenstelsel van België (Lambert '72) op de correcte hoogte (TAW) ingemeten worden. 

 

Enkele voorbeelden: 

  • Duivensport: bepalen van coördinaten van een nieuwe duiventil.
  • Archeologie: bij archeologisch onderzoek is het noodzakelijk om de exacte positie en de hoogte van elke proefsleuf en/of werkput exact vast te leggen. We kunnen ook archeologische sporen met GPS karteren.
  • Putdeksels: in het kader van een hydronautstudie worden alle putdeksels bovengronds met GPS ingemeten.
  • Dorpels: om risicogebieden bij overstromingen in kaart te brengen, in het bijzonder woningen, geven overheden de opdracht de positie en exacte hoogte van dorpels op te meten. De hoogte wordt in zulke gevallen bepaald in het voor België geldende TAW-stelsel.

ZETTINGSMETING en monitoring

Om de stabiliteit van een gebouw of een constructie na te gaan, worden vaste merktekens op de vloeren, in muren of aan de constructie bevestigd. De hoogte van de deze punten wordt vervolgens met behulp van een digitale waterpassing op regelmatige basis ingemeten. Uiteraard kunnen deze punten ook driedimensionaal opgevolgd worden.

 

Een vergelijking van de verschillende metingen maakt het mogelijk eventuele schommelingen vast te stellen. Een nauwkeurige opvolging laat toe om grote zettingen tijdig op te sporen en te verhelpen. 

UITZETWERK

Tijdens bouwwerken kunnen op basis van de bouwplannen, de gewenste assen, funderingen of muren alsook eventuele hoogtes door de landmeter worden uitgezet.

De verschillende punten worden op het terrein gematerialiseerd door houten piketten, metalen staven, nagels op brugjes of inkrassingen.

WEGENIS

Het opmeten van de bestaande toestand kan van belang zijn bij de heraanleg van wegen, de inplanting van nieuwe wegen, aanleg van riolering, uitbreiding van tramnetwerk... Afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid wordt de juiste werkwijze gekozen.

  


Had u graag meer informatie gewenst of een offerte aangevraagd of de mogelijkheden voor uw project besproken, klik hier.

ELLIPS Landmeters

Raas Van Gaverestraat 67C

9000 Gent

 Tel: +32 9 330 31 32

E-mail: contact@ellips.info