architecturale metingen: opmeten van gebouwen, gevels en tuinen
landmeters: opmetingen, schattingen, plaatsbeschrijvingen, afpalingen, ...
PZEllips:
topografische berekeningssoftware